Pełnomocnik wyborczy komitetu - Bartosz Jakub Pałcik

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego Wiktoria Helena Piasecka